Waardebepaling

Om te weten hoeveel een gouden tientje waard is zijn vele aspecten van belang. Met waarde bedoelen wij op deze website het bedrag dat een koper ervoor over heeft om een gouden tientje te bemachtigen.
Let op: de prijs om een tientje te kopen is normaliter hoger dan wat men bij verkoop krijgt. Het verschil hangt af van de verkoopmethode. Op deze website hanteren we zoveel mogelijk de aankoopprijs inclusief bijkomende kosten.

Echt of vals

Allereerst is het belangrijk om te weten of een gouden tientje wel echt is. Is het geen echt gouden tientje, dan kan het namaak zijn bedoeld om voor echt door te gaan, dus om mensen te misleiden. Het kan ook een naslag, kopie of replica zijn. Terwijl naslagen soms wel degelijk van goud zijn, zijn vervalsingen dit meestal niet. Hierdoor is een vals gouden tientje meestal veel minder waard dan een echt gouden tientje.
Lees verder »

Goudprijs

Een echt gouden tientje bestaat voor 90% uit goud. Met een gewicht van 6,72 gram bevat het dus 6,05 gram puur goud. De overige 10% is koper, maar zolang goud nog veel duurder is dan koper is de goudprijs bepalend voor de intrinsieke waarde van het gouden tientje. Bij een goudprijs van € 69,17 is een gouden tientje dus minstens € 418 euro waard. Als een tientje schaars is en van goede kwaliteit kan het voor verzamelaars nog veel meer waard zijn. De goudprijs wordt bepaald door de markt van vraag en aanbod. Ook bij koop- en verkoop tussen particulieren of ondernemers is de spotprijs op internationale beurzen bepalend.
Lees verder »

Schaars of niet

Een tientje dat in oplage van miljoenen is gemaakt is een stuk minder schaars dan eentje waar er slechts enkele tientallen van zijn geslagen. Moderne 10 euro muntstukken zijn meestal makkelijk te verkrijgen en soms minder gewild, waardoor deze minder schaars zijn. Sommige tien gulden munten kunnen meer dan honderd jaar oud zijn, maar door de hoge oplage toch niet schaars. Voor niet-schaarse tientjes is de goudprijs leidend. Bij schaarse tientjes zijn prijzen die op veilingen worden geboden maatgevend voor de waarde. Indien een tientje zo extreem schaars is dat deze niet of nauwelijks in de handel komt, dan is de waarde waarschijnlijk zeer hoog, maar niet goed te bepalen.
Lees verder »