Goud verkopen in de praktijk: De Goudwaag

Advertenties in wijkkranten en borden op de stoep wijzen u de weg. Verkoop uw goud! Maar wat is een goede goudinkoper? Hoe voorkomt u dat u met een veel te lage opbrengst wordt afgescheept?

GoudenTientje.info ging voor u als mystery-shopper op pad om te zien of de beloofde gouden bergen ook in klinkende munt uitbetaald worden en om te ervaren of een goudinkoper ook goudeerlijk is.

Gouden tientjes sparen is natuurlijk leuk, maar niet iedereen is een verzamelaar. Soms komt men bijvoorbeeld bij het opruimen van spullen van een overleden familielid zomaar een tientje tegen. Als het tientje een echt gouden tientje is, dan is de eerste vraag: wat is het tientje waard? Is het tientje zeldzaam, dan is de verzamelwaarde maatgevend. Indien het tientje niet schaars is, dan is de goudprijs leidend.

Wilt u de hoogste prijs voor uw goud, dan kunt u op zoek gaan naar een bereidwillige particulier. Heeft u daar geen tijd voor of wilt u naast het tientje ook ander goud of zilver verkopen (bijvoorbeeld sieraden die kapot of uit de mode zijn), dan kunt u terecht bij een juwelier of goudinkoper. Deze beschikt over het juiste gereedschap om het metaal op echtheid te controleren, op te meten en met voldoende precisie te wegen.

Nette winkel in nette buurt

Goud verkopen in de praktijk: kostbaarhedenWij bezochten op een zonnige dag de winkel van goudinkoper De Goudwaag, gelegen in de nette Haagse wijk Benoordenhout aan de Van Hoytemastraat 113. Zes dagen per week kunnen klanten er terecht (ma-za: 10:00-15:00, wo: 10:00-12:30).

Voorzien van een kleine collectie goud, zilver en onzuiver metaal gingen we op pad. Naast puur goud hadden we uiteraard een gouden tientje bij ons, maar ook een zilveren gulden en enige verzilverde en vergulde voorwerpen.

 
Goud verkopen in de praktijk: nette winkelDe winkel heeft zowel van buiten als binnen een keurig verzorgde en vertrouwenwekkende uitstraling waarbij de klant zich snel op z’n gemak voelt. De klantvriendelijkheid werd door ons al meteen goed op de proef gesteld, want vijf minuten voor sluitingstijd gingen we de winkel binnen en vroegen we om een vrijblijvende gratis prijsopgave. Allervriendelijkst werden we door de eigenares ontvangen en – ondanks het tijdstip – nam ze uitgebreid de tijd om ons materiaal te beoordelen.

In alle openheid werden de voorwerpen voor onze ogen gewogen en getoetst, waarbij we direct uitgebreide informatie kregen over de handelswijze en toegepaste methodes.
Voor ons was het snel duidelijk dat hier een professional aan het werk was!

Eerlijke prijs

Goud verkopen in de praktijk: eerlijke prijsBij een recent door ons uitgevoerde steekproef in de regio Den Haag bleek dat de geboden goudprijs behoorlijk kan verschillen. Sommige inkopers gaven telefonisch aan minder dan de halve spotprijs te betalen. Anderen wilden alleen in de winkel een prijs noemen. Uit het artikel “Wij willen uw goud” in weekblad Nieuwe Revu bleek een paar jaar geleden al dat niet alles goud is wat er blinkt en dat men alert en prijsbewust moet zijn.

Uiteraard moet een inkoper voldoende marge maken om zijn onkosten (arbeid, pand, personeel, etc.) te kunnen betalen. De geboden prijs zal daarom meestal onder de spotprijs liggen, zeker indien de handelaar alleen maar inkoopt en niet verkoopt.

Echter, de prijs moet wel eerlijk zijn. Naar verluidt zijn er zelfs rondreizende inkopers actief die argeloze klanten lokken met hoge prijzen in advertenties om deze vervolgens met een te licht afgestelde weegschaal te overtuigen dat de meegebrachte kostbaarheden van lager gehalte en gewicht zijn en dat het allemaal niet veel waard is.

Goud verkopen in de praktijk: professioneelZo niet bij De Goudwaag. De geijkte weegschaal is van professionele kwaliteit en men neemt het materiaal niet mee naar een achteraf kamertje. Tijdens het wegen en toetsen wordt de klant op de hoogte gesteld van de bevindingen. In ons geval kwamen die exact overeen met het door ons verwachte resultaat. Voor de gelegenheid hadden we ook materiaal van minder allooi meegebracht en hierbij werd duidelijk getoond waarom dat geen echt goud en zilver was.

De geboden prijs voor de echt gouden en zilveren voorwerpen was afgeleid van de actuele spotprijzen van dat moment. De daarvan afgetrokken marge was naar ons oordeel zeer redelijk. De Goudwaag is dus zeker geen prijsvechter of louche inkoper, maar een professionele zaak die een eerlijke prijs biedt voor uw goud.

De geboden prijs voor een (niet-schaars) gouden tientje lag een stuk hoger dan wat men bij verkoop via een veiling kan verwachten, maar iets lager dan wat een doorverkopende handelaar er voor zal geven. Voor dat prijsverschil kan de bezoeker van De Goudwaag dan wel zijn goud verkopen in klantvriendelijke omgeving waar men uitgebreid de tijd neemt voor een heldere uitleg.

Achtergrond

Nadat wij ons bekend maakten als mystery-shopper voor GoudenTientje.info konden we de oprichtster gerichte vragen stellen. Zoals ook op de website van De Goudwaag te lezen is, komt de eigenares uit een familie van goudinkopers. Ze heeft haar vakkennis dus van huis uit opgedaan.

Goud verkopen in de praktijk: in de winkelIn 2011 is de winkel geopend, waarmee met name voor Benoordenhout in een groeiende behoefte werd voorzien, maar ook voor omliggende wijken. Door de centrale ligging nabij uitvalswegen is De Goudwaag ook vanuit randgemeenten goed bereikbaar. Vanuit Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer via de A12 en vanuit Wassenaar, Voorschoten en Leiden via de N44. De Van Hoytemastraat is een up-class winkelstraat met voldoende parkeergelegenheid die ook met de fiets en openbaar vervoer goed te bereiken is.

De Goudwaag koopt alleen goud en zilver in. Ingekocht materiaal wordt niet doorverkocht, maar wordt verzameld om in bulk naar de smelterij te worden gebracht. In de winkel worden geen voorraden aangehouden en transacties worden contant/giraal afgewikkeld. Zoals gebruikelijk moet u zich bij verkoop legitimeren.

Website

Goud verkopen in de praktijk: websiteDe Goudwaag heeft uiteraard een website. Deze goed verzorgde website biedt uitgebreide informatie over zowel de winkel, de handelswijze als het in te kopen materiaal. De antwoorden op veelgestelde vragen en de foto’s van de winkel geven een goede eerste indruk. Klantvriendelijkheid, transparantie en integriteit komen in het contact met de winkelier duidelijk naar voren. Om zelf te voelen wat de slogan “Goudeerlijk over uw goud” echt betekent, kunnen wij u een persoonlijk bezoek aan de winkel van harte aanbevelen. Heeft u na lezen van dit artikel nog vragen, dan kunt u De Goudwaag ook bellen via 070-3243269.

 

 

De Goudwaag
Van Hoytemastraat 113, Den Haag
Tel.: 070-3243269
Open: ma-za: 10:00-15:00, wo: 10:00-12:30
www.degoudwaag.nl

 

Verantwoording: Dit artikel is geschreven onder redactionele verantwoordelijkheid van GoudenTientje.info. Alhoewel De Goudwaag dit artikel op onjuistheden heeft gecontroleerd, is op generlei wijze sprake geweest van inhoudelijke beïnvloeding. Aan de samengestelde informatie is de grootst mogelijke zorg besteed, maar fouten en/of onvolledigheden kunnen niet worden uitgesloten. Aan de inhoud van dit artikel kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.