10 gulden 1840 - Willem 1

De gouden tientjes van koning Willem I zijn geslagen vanaf 1818 tot en met 1840. Van het gouden tientje 1840 zijn 2760356 exemplaren geslagen. Het gewicht is 6.7290 gram, het gehalte is 90,0% (.900) en de diameter is 22,5 mm.

Ontwerp

Het 10 gulden muntstuk van Willem I is ontworpen door graveur A.F. Michaut. De kopzijde toont het portret van Willem I, kijkend naar links en de tekst: WILLEM KONING DER NED. G.H.V.L. (Groot-Hertog van Luxemburg). Onder het portret staat het merkteken van de graveur: een anker met een Romeinse lamp. De muntzijde toont het gekroonde wapenschild van Nederland tussen de waardeaanduiding 10 G. Boven het wapenschild staat het jaartal 1840 met in het midden ruimte voor het kruis van van de wapenkroon. Rondom staat de tekst MUNT VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. Linksonder het wapenschild staat het muntmeesterteken, rechtsonder het muntteken. De rand is glad en toont de tekst GOD ZY MET ONS.

Dit ontwerp is gebruikt in de jaren 1818-1840. Tot en met 1829 kan de munt in Brussel geslagen zijn en is de letter B gebruikt als muntteken. Indien de munt in Utrecht is geslagen is het muntteken de Mercuriusstaf met vleugels (de Caduceus). In Brussel was het muntmeesterteken de palmtak. In Utrecht was het tot 1838 de brandende fakkel en daarna de lelie.

Waarde

Op basis van recente aankoopprijzen (zie onder) en de huidige goudprijs kan de waarde van een gemiddeld exemplaar van deze munt geschat worden op een bedrag tussen de € 700 en € 1.040.

Let op: deze schatting slaat op het bedrag wat een geïnteresseerde koper voor de munt over zou kunnen hebben. Indien u zelf deze munt wilt verkopen, dan kan de opbrengst door aftrek van kosten cq. provisie lager uitvallen. Bij schaarse munten zoals deze is de kwaliteit zeer belangrijk voor de waarde en kunnen prijzen zeer uiteen lopen. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzonderheden

Een gepoetst exemplaar bracht tijdens een veiling in 2012 aanzienlijk minder op, terwijl een FDC exemplaar beduidend meer dan gemiddeld opbrengt. In mei 2012 werd voor een exemplaar met zeldzame jaartalwijziging (1840 uit 1837) ruim 1700 euro betaald.

Aankoopprijzen

In onderstaande tabel kunt u de meest recente aankoopprijzen in ons bestand inzien.
Deze prijzen zijn inclusief alle kosten, zonodig gemiddeld, zonder correctie voor de huidige goudprijs.

DatumLocatieKwaliteit/BijzonderhedenPrijs p/st
17-mei-2014NPMVBijna FDC€ 664
28-apr-2014Karel de GeusVrijwel FDC€ 744
28-apr-2014Karel de GeusGepoetst Prachtig€ 624
28-apr-2014Karel de Geus1840 uit 1837? Ruim zeer fraai€ 936
12-dec-2013RietdijkZFR.ZFR+ met miniem randtikje€ 563

Catalogusprijs

Op deze munt is de volgende catalogusprijs van toepassing:

JaartalVariantFZFPFDC/PP
1840 GW (€ 430) € 650 € 900 € 1.200
1840 1840 uit 1837 of
1840 uit 1840 met omgekeerde 4
€ 750 € 1.750 € 3.000 € 4.500
[bron*: NVMH muntalmanak 2013, GW=goudwaarde]