10 gulden 1820 - Willem 1

De gouden tientjes van koning Willem I zijn geslagen vanaf 1818 tot en met 1840. Van het gouden tientje 1820 zijn 33187 exemplaren geslagen. Het gewicht is 6.7290 gram, het gehalte is 90,0% (.900) en de diameter is 22,5 mm.

Ontwerp

Het 10 gulden muntstuk van Willem I is ontworpen door graveur A.F. Michaut. De kopzijde toont het portret van Willem I, kijkend naar links en de tekst: WILLEM KONING DER NED. G.H.V.L. (Groot-Hertog van Luxemburg). Onder het portret staat het merkteken van de graveur: een anker met een Romeinse lamp. De muntzijde toont het gekroonde wapenschild van Nederland tussen de waardeaanduiding 10 G. Boven het wapenschild staat het jaartal 1820 met in het midden ruimte voor het kruis van van de wapenkroon. Rondom staat de tekst MUNT VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. Linksonder het wapenschild staat het muntmeesterteken, rechtsonder het muntteken. De rand is glad en toont de tekst GOD ZY MET ONS.

Dit ontwerp is gebruikt in de jaren 1818-1840. Tot en met 1829 kan de munt in Brussel geslagen zijn en is de letter B gebruikt als muntteken. Indien de munt in Utrecht is geslagen is het muntteken de Mercuriusstaf met vleugels (de Caduceus). In Brussel was het muntmeesterteken de palmtak. In Utrecht was het tot 1838 de brandende fakkel en daarna de lelie.

Waarde

Helaas zijn van deze munt onvoldoende recente aankoopprijzen in ons bestand opgenomen. Waarschijnlijk is deze munt dusdanig schaars dat deze recentelijk niet in de verkoop is aangetroffen. Om die reden is het lastig aan te geven wat deze munt waard is. Ter indicatie van de waarde kunt u kijken bij vergelijkbare munten met hetzelfde ontwerp of uit dezelfde periode.

Bijzonderheden

1820 is een zeer schaars jaar. In dit jaar zijn volgens de NMVH-catalogus de tientjes alleen in Utrecht geslagen (33187 stuks). Echter, in geen van de afgelopen jaren is dit tientje aangeboden geweest. Navraag bij Schulman b.v. leert dat dit tientje ook in hun meer dan honderd jarig bestaan, nimmer is aangeboden. Aan het bestaan ervan wordt dus getwijfeld.

Catalogusprijs

Op deze munt is de volgende catalogusprijs van toepassing:

JaartalVariantFZFPFDC/PP
1820 € 4.000 € 8.000 € 10.000 € 15.000
[bron*: NVMH muntalmanak 2013, GW=goudwaarde]